╔ 1.číslo - květen 2006

Úvod I.

14. března 2008 v 22:53 | redakce
Milí čtenáři,
veku začíná léto a držíte v rukou první vydání časopisu Vodotrysk. A co vás v něm čeká?
Naleznete zde články s anketami o oblíbenosti učitelů, něco málo z naší fauny, o třídění odpadu, o fimech, hudbě a akcích, které byly a které nás teprve čekají.
To jsou pouze názvy rubrik, hlavní je to, aby jste se nad sebou a věcmi kolem vás zamysleli, nenechali si všechno líbit a měli na vše svůj názor.
____________________________________________________________________________
POD ČAROU

Co je to život? Na tuto otázku si zajisté odpovídá mnoho z vás.
Se zajímavou a pravdivou odpovědí přišla Matka Tereza z Kalkaty. Narodila se v Albánii a v Indii pomáhala chudým a umírajícím. Za to byla oceněna Nobelovou cenou za mír.
Život je krásný, obdivuj ho.
Život je dobrý, vychutnávej ho.
Život je sen, uskutečni ho.
Život je pozvání, přijmi ho.
Život je povinnost, vyplň ji.
Život je hra, hrej ji.
Život je vzácný, zacházej s ním pečlivě.
Život je bohatství, opatruj je.
Život je hádanka, vyřeš ji.
Život je boj, pusť se do něj.
Život je dobrodružství, odvaž se ho.
Život je štěstí, uschovej si je.
Život je drahocenný, neznič si jej.
Život je život, vybojuj si ho.
Matka Tereza

Jak a proč vznikl Vodotrysk

14. března 2008 v 22:51 | redakce
Mohu vám říct, že jen malou náhodou a nedopatřením. Ale poslechněte si ten příběh od začátku...
Jednoho dne jsem se dozvěděl, že paní učitelka Vonešová odchází z naší školy, protože dostala výpověď. Já jsem ale nechtěl ztratit další dobrou vyučující poté, co odešla paní učitelka Rajnošková. Celé dny, ba i noci, jsem přemýšlel, co by se s tím dalo udělat. Nakonec jsem se rozhodl společně s Čiki a Fiky udělat průzkum mezi žáky i učiteli a pak vyhlásit nejoblíbenějšího učitele na škole. Vše šlo hladce, ale nebylo mi souzeno, aby to takto pokračovalo i nadále. Na papíře s anketou scházelo jen pět odpovědí, když se někomu z vyučujících zdála být má otázka nevhodná, a proto si stěžoval u paní učitelky Roušové, která vede školní časopis Tukan. Ta si mě pátečního poledne zavolala do kuchyňky a řekla mi, že je z mé ankety ve sborovně ostuda. Poprosila mě, abych jí anketu odevzdal a já ji uposlechl bez protestů a námitek. Paní učitelka opakovala: ,,Zapomeň na to." Byl jsem smutný a zklamaný...
Mohlo být vše ztraceno, ale opak byl pravdou. Co bychom to byli za žurnalisty, kdybychom neměli alespoň jednu jedinou kopii. Možná, že jsem vyhrál, avšak vskutku jsem si tak celý den ani trochu nepřipadal. Co ale s anketou bez časopisu?
Odpoledne jsme my (tehdy budoucí členové Vodotrysku) jen tak vysedávali na lavičce v parku na náměstí a s hrůzou jsme pozorovali, jak pan farář kácí motorovou pilou stromy okolo kostela. Připočítali jsme k tomu stromy, které byly pokáceny před hospodou a na kopci. Dlouho jsmeo tom diskutovali a zase jsme měli další nápad, který nemáme kam dát. Nakonec jsme se rozhodli založit náš vlastní časopis, ve kterém bychom mohli uveřejňovat naše názory na události kolem nás.
Nevidíme věci černě ani růžově, vidíme je takové, jaké jsou.

Oblíbenost učitelů

14. března 2008 v 22:51 | redakce
Na Základní škole Křižanov jsme vyučujícím, paní účetní a zaměstnancům školní družiny kladli otázku: KDO JE VAŠÍM NEJOBLÍBENĚJŠÍM KOLEGOU Z UČITELSKÉHO SBORU? Nikdo z dotázaných nebyl schopen nám říct bez rozmýšlení jedno jméno, usilovně přemýšleli a opakovali stejnou větu:,,Když to je těžký." Z toho plyne, že stav vztyhů v učitelském sboru je velice dobrý, avšak i mezi nimi občas panují neshody (učitel je konec konců také jenom člověk). Po dvou dnech, kdy probíhala naše anketa, jsme však narazili na vlnu nevole ze strany některých vyučujících a byli jsme nuceni průzkum okamžitě ukončit. Bohužel jsme se nestačili poptat pěti vyučujících, proto jsou výsledky neúplné.
Výsledky:
1. pí. uč. Leona Karasová 3 hlasy 10% z dotázaných
1. pí. uč. Dana Špačková 3 hlasy 10% z dotázaných
2. p. uč. Marek Papoušek 2 hlasy asi 6,6% z dotázaných
2. p. uč. Pavel Psohlavec 2 hlasy asi 6,6% z dotázaných
2. pí. uč. Zdeňka Rakušanová 2 hlasy asi 6,6% z dotázaných
2. pí. uč. Dagmar Kolářová 2 hlasy asi 6,6% z dotázaných
Na ostatních místech se umístil zbytek učitelského sboru.
Osm oslovených vyučujících se zdrželo hlasování, řeklo, že jsou u něj všichni oblíbení, nebo nám rafinovaným způsobem uniklo.
O oblíbenosti učitelů nerozhodovali pouze oni sami, ale i žáci naší školy. 199 žákům druhého stupně (což je téměř většina) jsme položili otázku: ,,Kdo je tvým nejoblíbenějším učitelem/kou?"
Výsledky:
1. pí. uč. Leona Karasová 38 hlasů
1. pí. uč. Iva Vonešová 38 hlasů
2. pí. uč. Jaroslava Milotová 20 hlasů
3. p. uč. Marek Papoušek 18 hlasů
4. pí. uč. Lenka Filipová16 hlasů
5. pí. uč. Libuše Čermáková 14 hlasů
6. pí. uč. Ivana Hejtmánková 12 hlasů
7. pí. uč. Dana Špačková 7 hlasů
7. pí. uč. Vlasta Rosová 7 hlasů
8. pí. uč. Marie Zezulová 6 hlasů
9. pí. uč. Alena Štěpánková 5 hlasů
9. pí uč. Dagmar Kolářová 5 hlasů
9. pí. uč. Blanka Kolářová 5 hlasů
Jak se říká, každý pes, jiná ves, a proto se na dalších místech umístil snad každý učitel. Zvláště blahopřejeme paní učitelce Karasové, která se stala totálně nejoblíbenější učitelkou naší školy mezi učiteli i mezi žáky.

Doba ledová 2 - Obleva

14. března 2008 v 22:50 | redakce
Dne 14. května 2006 byl v křižanovské kinokavárně promítnut animovaný film DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA.
Prehistorická zvěř žije v údolí obehnaném ledovci. Za těmi se rozprostírá oceán. Vše bylo v pohodě, ale nyní začaly ledovce tát a údolí hrozí zatopení. Veškerá fauna hromadně putuje na druhý konec údolí, kde se nachází ,, loď ".
Naše skupinka má však menší potíže. Šavlozubý tygr Diego se bojí vody. Lenochod Sid je unesen kmenem menších lenochodů, kteří si o něm myslí, že je původcem tání ledovců, a proto jej chtějí hodit do sopečného kráteru. Mamut Many je podle ostatních poslední svého druhu. Opak se potvrzuje tím, že potkají okouzlující mamutici Eli. Jako vše má i toto nějaký ten háček. Eli celý život vyrůstala mezi vačicemi, takže si vsugerovala do hlavy, že je také vačicí. Ke konci příběhu se Eli a Many pohádají a vydají se každý jinou cestou. Many, Sid a Diego jsou s ostatními na lodi, ale Eli s vačicemi ještě nikde. Šavlozubá kryso-veverka Kryserka hnaná touhou po žaludech prolomí ledovec a voda se žene do údolí. Eli uvízla v jeskyni a Many se ji snaží zachránit - nenechá přeci vyhynout druh. Vše samozřejmě dopadá jako vždy dobře a voda v údolí díky Kryserce a jejímu žaludu opadá. Eli a Many hodlají statečně zachránit mamuty, mezi Sidem a Diegem roste přátelství a vačice jsou pořád stejní vtipálci.
Celý film bychom zhodnotili jako výborný!!!

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Ivou Vonešovou

14. března 2008 v 22:49 | redakce
1. Líbí se Vám naše škola?
Ano.
2. Ve které třídě jste nejraději učila?
Asi v 9.A.
3. Kdo by podle Vás měl být třídním Vaší nynější třídy příští školní rok?
Někdo nový.
4. Jaké domácí práce jsou Vašimi nejoblíbenějšími?
Vaření.
5. Jaký máte názor na naše žáky?
Jsou celkem slušní, vychovaní, lepší než městské děti.
6. Jakým heslem se v životě řídíte?
Dotáhnout vše do konce.
7. Kdyby jste byla ředitelkou školy, co byste na ní změnila?
Postarala bych se o větší zastoupení mužů v učitelském sboru.
8. Kdyby jste si od vedení mohla vybrat jakýkoliv dárek, co by to bylo?
Setrvání na této škole.
9. Na jaký zážitek z naší školy vzpomínáte ráda a ještě dlouho vzpomínat budete?
Na exkurze a výlety s mojí třídou (7.C).
10. Přijdete se podívat na školní akademii i s dětmi?
Přijdu, ale sama. Syn má toti také akademii.
____________________________________________________________________________
Poznámka redakce: Musíme Vám s lítostí oznámit, že pí. uč. Vonešová opouští od příšího školního roku naši školu. Důvodem je výpověď ze strany ředitelství. Odůvodněna je úbytkem žáků a tříd a tím pádem i úbytkem pracovních míst a využití. Otázkou zůstává: Proč škola ztrácí nejoblíbenější učitele? Mluvím o odchodu pí. uč Rajnoškové, která stejně jako pí. uč. Vonešová patřila mezi nejoblíbenější učitelky ( stvrzeno anketou časopisu Tukan ).
Za rozhovor děkujeme

Odpadky kolem nás

14. března 2008 v 22:48 | redakce
Obyvatel Křižanova a přilehlých vesnic jsme se ptali na otázku:
Třídíte odpad?
Výsledky dopadly následovně:
Zeptali jsme se 100 lidí.
ANO odpovědělo 80 dotazovaných.
NE odpovědělo 20 dotazovaných.
Několik dotazovaných se nám omluvilo, že spěchají, několik nás nenechalo ani domluvit a našlo se pár příkladů, kdy nás skvěle ignorovali a pokračovali bez okolků ve své cestě.
Dostalo se nám také i několik zajímavých odpovědí:
Ano, na hořlavej a nehořlavej.
Třídíme od roku 1712.
Ale mě se nechce spát.
Já nemám čas, ty vodotrysku.
Jestli třídíme vodu?
No, plasty dáváme do kontejneru na plasty a papír do kontejneru na papír.
Vodotrysk, to je nějaká nová rubrika?
Podle těchto výsledků bychom mohli soudit, že si naše obec ohledně třízení odpadků vede velmi dobře. Bohužel toto není celá pravda. V říčce Libochůvce plavou stará prkna a rezavé trubky, na okolních vrbách visí špinavé igelitové tašky. Kolem popelníku, který stojí u Bufet parku Křižanov, se povaluje nespočet nedopalků, za školním plotem se objevují ohryzky jablek a slupky od banánů a pod okny školy se povalují krabičky od cigaret Moon, papírové vlaštovky vyrobené z písemných prací z dějepisu a nedojedené svačiny. Stěny autobusových zastávek se hemží vzkazy, nemusím ani psát že často dosti neslušnými, a lavička na náměstí je popsána bílým vzkazem: Kdo tady sedí, je... . V lesích křižanova více než houby rostou pytle odpadků, starého oblečení a jiných předmětů, se kterými se někdo nechtěl obtěžovat.
NEBUĎME STEJNÍ !!! TŘIĎME ODPAD !!!
Je jen na nás všech, jak bude naše město vypadat a jestli se nám jej podaří udržet čisté.
____________________________________________________________________________
Pozn. redakce: A kdyby někdo nevěděl, kde leží v Křižanově kontejnery, ať laskavě napíše na naši e-mailovou adresu vodotrysk-redakce@seznam.cz, nebo na naši webovou stránku www.vodotrysk.blog.cz a naši redaktoři mu to velice rádi vysvětlí.
____________________________________________________________________________
VTIPY
Paní učitelka říká: ,,Pepíčku, pověz mi dvě zájmena!"
A Pepíček odpoví: ,,Kdo? Já?" ,,Správně Pepíčku," na to paní učitelka.

Čarodějnice

14. března 2008 v 22:46 | redakce
Dne 30. dubna se v Křižanově konalo tradiční pálení čarodějnic, které probíhalo u rybníku Škrejblíku poblíž hřbitova. Pořádali jej hasiči z Křižanova a o příjemnou atmosféru se postarala hudba skupiny Šafářanka z Ústavu sociání péče Křižanov.
Zapálení začalo kolem 20.00 hodiny a postupně se plac začal plnit křižanovskými obyvateli. Menší děti napalovaly svá proutěná košťata, zato ty větší postávaly okolo ohně něbo u občerstvení v menších skupinkách. Mohli jste si zde zakoupit jídlo, limonádu a dospělí pivo.
Ani nepříznivé počasí nepokazilo všem přítomných náladu a tak si užívali večera. Děti se také mohly těšit na další den, kdy byl státní svátek, teplo a nešlo se do školy.
____________________________________________________________________________
POD ČAROU
Jako vše, má i upalování čarodějnic svá negativa. Do vzduchu se za večer uvolnilo množství oxidů uhlíku (více informací o chemických reakcích vám zajisté poskytne pí. uč. Mgr. Marie Zezulová). Nemluvě o tom, že tu po oslavujících zůstalo několik odpadků.
Ani obec Dobrá Voda nezůstává pozadu. V sobotu 29.dubna si v místním lese ( je částí oblasi výskytu chráněného druhu mravenců, zvaná Šebeň ) připravili stezku plnou úkolů a soutěží. Organizátoři se převlékli za čarodějnice. Podle úsměvů na dětských tvářích soudíme, že se jim to líbilo.
____________________________________________________________________________
VTIPY
Paní učitelka v první třídě se prá. ,,Pepíčku, co budeš mít, když ti dá tatínek dvě žvýkačky a maminka jednu?" A Pepíček na to: ,,Svěží dech, paní učitelko, svěží dech...". :o)

Den matek

14. března 2008 v 22:45 | redakce
Jako každý rok, tak i tento rok se ZŠ Křižanov rozhodla uspořádat školní akademii, abychom poděkovali těm, kteří o nás pečují od malička - našim maminkám. Stalo se tak 14.května od 13:30 hodin.
Den byl prošpikován básničkami, písničkami, scénkami a rostoucí oblibou tance. Vše uváděly žačky 9.B - Eliška Benešová, Karolína Lukášková, Iveta Špačková a Hana Chocholáčková.
Doufáme, že se vám akademie líbila stejně jako nám.

Vítání jara

14. března 2008 v 22:44 | redakce
Národopisný kroužek se pod vedením pí. uč. Zoji Háskové rozhodl přivítat jaro...
Celý první stupeň zhlédl toto krásné vystoupení na poli za školou. Děti z TyMyJánku oblečené do krojů a s hráběmi v rukou zazpívali úvodní píseň ,, Nesem jaro do vsi", po které hodily do potoka Moranu, představující zimu. Poté vesele tancovaly a zpívaly, hoši vymrskali dívky a dostaly od nich vajíčkovou odměnu. Až se všichni vyřádili, rozešli se, ač neradi, zpět do tříd.
Pro účastníky vítání jara však vystoupaní ani zdaleka neskončilo. Vydali se do překrásné zámecké zahrady, kde měli vše zopakovat. Během malé zastávky na náměstí se staly středem pozornosti kolemjdoucích.
____________________________________________________________________________
POD ČAROU
Považujeme to za pěkné oživení starých tradic.
Pokud se chcete sejít s Moranou osobně, stačí říct pí. uč. Háskové, protože jak ona sama říká, je to její přítelkyně.
ANKETA
16 dětí prvního stupně jsme se ptali:
Líbilo se vám vystoupení TYMYJÁNKU ?
ANO odpovědelo 10 dětí.
NE odpovědělo 6 dětí.

Školní akce

14. března 2008 v 22:43 | redakce
Co bylo?
11. května - 8. ročníky navštívily úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
11. května - generálka školní akademie ke Dni matek
12. května - krajské kolo soutěže Paragraf 11/55 ve Žďáře nad Sázavou; náš tým vyhrál první místo a postupuje do celostátního kola v Praze
14. května - školní akademie ke Dni matek
17. května - Den otevřených dveří
22. května - přednáška MEMENTO pro 7.-9. ročníky v tělocvičně; cena 28 Kč
22. května - film Jak se krotí krokodýli.
Co nás čeká?
26. května - návštěva pracovnice PPP
31. května - beseda o drogách- 1. skupina
od 29. května - týden zdravého životního stylu
1. června - skupina MARBO
2. června - beseda o drogách - 2. skupina
12. června - dravci
19. června - celostátní kolo v soutěži Paragraf 11/55
27. června - film
konec roku - návštěva ČOV; hudební skupina
____________________________________________________________________________
POD ČAROU
Musíme vám však oznámit i jiné připomínky ředitelstva:
1. Žáci z okolí benzínky nechť nepřelézají školní ploty.
2. Žácí, nekraďte špendlíky z nástěnek. Pokud nemáte dostatek financí, obraťte se na naši redakci - pomáháme chudým.
3. Do 7:10 se čeká před školou vyjímaje školní družiny.
4. Neflákat se!!!
5. Nechoďte po hřišti - je nově vyseto.
6. Snažte se neurážet umělohmotné konce lavic, popřípadě je posbírejte.

King Kong

14. března 2008 v 22:41 | redakce
Režie: Peter Jackson
Dne 6.5.2006 proběhl v křižanovské kinokavárně velkofil KING KONG.
Děj vypráví o filmovém režiséru, který se rozhodl vzít štáb a herce natáčet na ostrov Lebek. Ale štáb, ani herci netušili, kam s nimi pluje. Hlavní hrdinka Ann Darowová se zamilovala do scénáristy. Ovšem když pluli několikátým dnem, narazila loď ve velké bouři na stěnu ostrova a útesy okolo. Režisér věděl, že dopluli na ostrov Lebek, ale nikomu nedal nic znát. Na ostrově je nemile překvapili nic netušící místní domorodci - kanibalové, kteří je chtěli zaživa sníst. Před smrtí je zachránil kapitán lodi. Domorodci přepadli v noci celou posádku lodi a Ann si odvedli jako rukojmího. Přivázali ji za ruce za provazy a dali ji jako oběť Kongovi, osmimetrové gorile. Jenže domorodci netušili, že Ann vzbudí v King Kongovi soucit a zachová se zcela nečekaně - začal ji mít rád.
Ann i posádka se ocitnou v džungli plné nebezpečí. Ann se vůbec nelíbí, že Konga chce mnoho dinosaurů, kteří se na scéně také objeví, zabít a tak s nimi velmi tvrdě bojují, zatímco posádka lodi s režisérem natáčí zdejší okolí a s místním nebezpečím se také potýkají. Kong si nechce připustit, že Ann neptaří jemu a že ji chce režisér pro natáčení... Proto s posádkou o Ann bojuje, a zdá se, že vítězí... Ann se ovšem také cítí osamělá, bez přátel, přestože Konga považuje za přítele. Režisér nakonec spolu s Jackem Ann zachrání, a také odchytnou Konga, s čímž se Ann nemůže smířit... prosí o propuštění King Konga na svobodu. Ke konci filmu se prostředí mění v Brodwayské divadlo, ve kterém Carl - režisér, představí živě odchyceného King Konga, krále své země. Celé vystoupení se ale tragicky zvrtne a gorila uteče na svobodu do města... Ann za ním přijdem hned poté, co uteče z divadla, ve kterém vystupuje jako tanečnice. Vojenské jednotky se snaží Konga znovu odchytit na střeše markodrapu, ale Ann se postará, aby ho nechali na pokoji. Jenže on stejně z mrakodrapu spadne unavením a zabije se. Ann je velmi nešťastná a Carl lituje, že King Konga vůbec do Ameriky přivezl...
Celý film bychom ohodnotili jako velmi dobrý.

Kde nás najdete

14. března 2008 v 22:39 | redakce
Své dotazy, nápady, námitky, pochvaly i protesty můžete zasílat na:
- e-mailová adresa: vodotrysk-redakce@seznam.cz
- adresa:
ul. Nová 506, Křižanov 594 51
ul. Nová 500, Křižanov 594 51
___________________________________________________________________________
VTIPY
Učitelka se ptá ve výtvarné výchově: ,,Honzíku, proč jsi namaloval tatínkovi modré vlasy?" ,,Protože nemám plešatou pastelku, paní učitelko!":o)
Anička se vrátila ze školy a povídá: ,,Mami, já už se tam nikdy nevrátím:"
,,A proč prosímtě?" ,,Ta učitelka nic nezná, pořád se nás na něco ptá!"

Čáp bílý

14. března 2008 v 22:37 | redakce
Čáp bílý je nejvíce rozšířen v severní Evropě. Sídlí na střechách domů a staví si hnízda na komínech. Pro svou potravu vycházejí večer. Jedí hmyz, ještěrky, žáby jedí pouze v případech, kdy se nemohou nasytit hmyzem. Počátkem srpna vytvářejí čápi skupiny a v polovině měsíce odlétají do teplých krajin. Zpět se vracejí na jaře, zpravidla do stejného hnízda. Čáp bílý má sněhobílé opeření, které kontrastuje s černou barvou letek křídel, dlouhé červené nohy a impozantní červený zobák.
____________________________________________________________________________
POD ČAROU
Každé jaro si křižanovští vyprávějí o čápech, kteří hnízdí na starém komíně u Zámku. Kdokoli jde kolem, neodolá a pozoruje starou známou dvojici. I v Heřmanově je slavným hnízdištěm čápů tovární komín uprostřed návsi.

Křížovka I.

14. března 2008 v 22:36 | redakce
----
----U
-------
--B-
---F--
-
----P
---
K-----
1. Tělo ptáků pokrývá...
2. Oči jsou orgány...
3. Ryby dýchají...
4. Evropským příbuzným bizona je...
5. Inteligentním mořským savcem je...
6. Chemická značka dusíku je...
7. Mužské jméno...
8. Orgán čichu je...
9. Jednooký obr z řeckých bájí je...

Křížovka II.

14. března 2008 v 22:34 | redakce
-----
--M
-----
------N
-----E-
-A-
----
--I-
---I
1. Jak se jmenuje bývalý prezident ČR?
2. Kolik nohou má pavouk?
3. Jak se anglicky řekne: zahrada?
4. Havní město Portugalska je...
5. Největší planetou Sluneční soustavy je...
6. Živočich citlivý na čistotu vody je...
7. Doplňte: Lež má krátké...
8. Největším kontinentem světa je...
9. Červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a krevní plazma jsou obsaženy v...

Osmisměrka

14. března 2008 v 22:28 | redakce
Doplň: Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáš...
KALKULAČKAAP
ŘARBADAKARBA
AKČOČKOČKAAK
SAÁOVIPTNTHT
EREASOKLAAOA
LAELEMARAKJK
kalkulačka, ahoj, kočka, karamel, les, abrakadabra, pivo, ABA, čočka, kos, Katka, ara, tak, na, kosa, ara
___________________________________________________________________________
VTIPY
U vchodu do domu stojí malý Pepíček a snaží se dosáhnout na zvonek. Jde kolem p. učitelka: Pepíčku, počkej, já ti pomohu; a zazvoní. Pepíček vykřikne: Honem paní učitelko, utíkejte, nebo nás chytí domovnice.
Na školním výletě třída přespává přes víkend ve tělocvičně. Učitel v pátek večer rozmístí slečny na jeden konec a hlapce na druhý konec; uprostřed nakreslí čáru a říká: ,,Za každé překročení účtuji 10 Kč!" A jeden chlapec se ozve: ,,Můžu si koupit permanentku???"

Aktuality (jiným slověm drby)

14. března 2008 v 22:25 | redakce
UPOZORNĚNÍ!!!
Vše, co se nachází na této stránce, nemusí (ale může) být pravda.
Nový učitel?
Na naši školu má prý příští rok nastoupit jistá pí. uč. Večeřová.
Nejhezčí holka
Chlapci z devátých tříd odpovídali na anonymní anketu s otázkou: Jaká holka se ti nejvíc líbí? Výsledky můžete shlédnout u Karolíny Lukáškové a Pavly Ďáskové z 9.B.
Záchodové dveře
Proč hoši rozbíjí záchodové dveře? Otázka záhadná jako UFO. Podle neuveřejněných informací to byl někdo z osmáků a pak i někdo z devítek. Paní ředitelka neřekla víc.
Proč?
Je to jisté - pí. uč. Vonešová odchází příští rok z naší školy. Tvrdě řečeno, dostala vyhazov. Není dost míst pro učitele.
Chystá se protest?
Neurčité zprávy mluví o shánění podpisů na petici, s níž se snaží přesvědčit ředitelství o nepostradatelnosti pí. uč. Vonešové.
Roste počet drzých žáků?
Jde to z kopce. Žáci neposlouchají některé učitele, a tím jim ztěžují jejich povolání. Jsou učitelé bez autority kandidáty na vyhazov?
Děti učitelů - problém?
Některé děti učitelů si zřejmě myslí, že jsou něco více než ostatní žactvo. Často jsou drzí a přehnaně odvážní.
Neúcta k češtině
Mezi žáky ubývá zájem o četbu. Ale proč? Literaturu vytlačují počítačové hry, chat, internetová seznamka a fenomény typu Pokémon.
Výlety a Paragraf 11/55
Velkou komplikací bylo vybrání diváků na soutěži Paragraf 11/55. Nemohli totiž jet všichni deváťáci, a proto vznikly mezi učiteli devítek menší neshody. To stejné platí o jejich výletech. Někteří žáci lžou a převrací informace.
Nikoho nehodláme urazit, a pokud se již tak stalo, srdečně se omlouváme a přejeme hezké prožití zbytku dne.

Stanovisko ředitelky školy

14. března 2008 v 22:22 | Mgr. Daniela Širhalová
Je pravda, že paní učitelka Vonešová na naší škole končí. Paní učitelka má smlouvu na dobu určitou do 31.7.2006. Její smlouvu nelze prodloužit, protože podle zákona o zaměstnanosti č. 46/2004 § 30, který platí do 1.3.2004 můžeme s týmž člověkem uzavřít smlouvu pouze nejdéle na dva roky na dobu určitou. Paní učitelku nemůžeme přijmout na dobu neurčitou, to je na trvalo, protože ubývá tříd a dvě učitelky máme na mateřské dovolené. Letos je 20 tříd, příští rok jich bude pouze 18 a další rok asi pouze 16. Stejně budeme učitele propouštět. Je pravda, že přijdou noví vyučující, ale zase pouze na 1, maximálně 2 roky, protože už tu v příštích letech nebude místo.
Paní učitelka Vonešová není jediná, která naši školu opouští. A ostatní kolem toho nedělají rozruch. Paní učitelka dobře věděla, že bude o prázdninách končit - s touto situací byla seznámena již v březnu.
A ruku na srdce - podle vaší ankety patří paní učitelka k oblíbeným vyučujícím. Zamysleli jste se někdy proč? Když je tak oblíbená, proč ji nerespektujete? V jejích hodinách je takový halas, že ve vedlejších třídách se nedá učit. A žáci jsou ve škole proto, aby získávali vědomosti a ne aby měli v hodinách zeměpisu volnou zábavu, řvali na celé kolo a probírali věci, ketré do výuky nepatří, nebo které se probírají jen ve sborovně. To jsou interní záležitosti, které nejsou určeny žákům. To je další důvod, proč paní učitelka nebude na naší škole učit.
Velice mě mrzí, že když rozjedete nějakou akci, nepřijdete se zeptat na důvody. Od čeho je školní parlament?
 
 

Reklama